Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường PTDT bán trú THCS Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

Số ký hiệu: 1001/BC-SKHĐT
Ngày ban hành: 17/07/2017
Người ký: Hà Thị Lý
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon 963_20170704032220758750.PDF1.22 MB