Đường dây nóng

Đầu mối tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp:

Ông: Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, điện thoại: 0982.002.150; Email: hant@caobang.gov.vn

Ông: Chu Thanh Long, phòng Đăng ký kinh doanh, điện thoại: 0985.150.583; Email: longct@caobang.gov.vn

Ông Phạm Huy Phúc, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Cao Bằng, điện thoại: 0913.346.846; Email: phucph@caobang.gov.vn