Tin tức sự kiện
Sáng ngày 24/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2018.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức tọa đàm

- Thời gian: 01 ngày, ngày 19 tháng 8 năm 2017 (thứ 7)

- Địa điểm: tại Hội trường tầng 2, trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng

 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 5610/BKHĐT-TH gửi các Bộ ngành Trung ương và địa phương khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Trang