Tin tức sự kiện

Chiều 20/2, Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác với Sở Kế hoạch & Đầu tư về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Ngày 25/11/2018, tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2018.


Với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Cao Bằng đã đề ra nhiều chính sách, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu…, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

 

   


  Hiệu quả của việc thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thể hiện qua việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân..., góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.


  Cao Bằng đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Khai thác và phát huy lợi thế của tỉnh, trên tất cả các lĩnh vực có tiềm năng, nhất là khai thác thế mạnh về phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và dịch vụ.


  Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và một số nội dung về công tác quản lý công chức, viên chức, ngày 3/10, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

   

    

   Sáng ngày 24/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2018.

   Trang