Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng

Đăng kí nhận Nguồn tin Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng
Đã cập nhật: cách đây 3 hours 2 min

Lên phương án, thời điểm điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp

CN, 10/13/2013 - 18:48

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và coi đây là hướng điều chỉnh trong thời gian tới.

 
       Ảnh minh họa    

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, căn cứ vào kế hoạch này, tình hình thực tế kinh tế-xã hội giai đoạn trước và dự báo sau thời điểm dự kiến điều chỉnh, Bộ Y tế chủ trì tính các phương án, mức, thời điểm điều chỉnh cụ thể cho phù hợp, đánh giá tác động đến kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân và chỉ số lạm phát, quyết định điều chỉnh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế xây dựng định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật để làm căn cứ cho liên Bộ Y tế-Tài chính ban hành Thông tư quy định mức chi phí chi trả chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá ngày giường bệnh, giá phẫu thuật, thủ thuật.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo từng tuyến (hoặc hạng) bệnh viện.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các địa phương xử lý theo thẩm quyền về ngân sách Nhà nước bảo đảm nguồn để chi theo các quy định hiện hành trong thời gian chưa được tính phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và một phần tiền lương vào giá dịch vụ y tế.
Bộ Y tế và các địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2014 cho các đơn vị y tế theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo chinhphu.vn

 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2013 và phân công chỉ đạo thực hiện

T7, 10/12/2013 - 21:47

Ngày 09/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Văn bản số 2896/CTr-UBND về Chương trình công tác tháng 10/2013 và phân công chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực và công tác chỉ đạo chung, trong đó trọng tâm là việc tiếp tục triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2013, tăng cường triển khai các Đề án tăng thu ngân sách và hoàn thiện các dự án cấp bách của tỉnh, công tác giải ngân vốn năm 2013; xây dựng hoàn thiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2014; Kế hoạch giai đoạn 2014-2015; Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai tốt các chương trình kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết 02 của Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, các quyết định, chỉ thị và các thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ vào chương trình công tác tháng 10/2013 của UBND, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung được phân công; tích cực đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ,chỉ tiêu kế hoạch giao.

                                                                                             TH-ND

 

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm tại đây873.32 KB

Quyết định số 1616/QĐ-UBND về Phê duyệt giá một số dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

T7, 10/12/2013 - 11:27

Ngày 10/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về Phê duyệt giá một số dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Quyết định đã phê duyệt giá một số dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (có Biểu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kèm theo). 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

H.H

Đính kèmDung lượng Đính kèm tệp94.24 KB

Quyết định số 1616/QĐ-UBND về Phê duyệt giá một số dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

T7, 10/12/2013 - 11:27

Ngày 10/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về Phê duyệt giá một số dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Quyết định đã phê duyệt giá một số dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (có Biểu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kèm theo). 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

H.H

Đính kèmDung lượng 1616.pdf94.24 KB

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng

T6, 10/11/2013 - 08:47

Ngày 30/9/2013, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh đã ban hành Quyết định số 1548/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng.

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh có hiệu lực từ ngày 30/9/2013 và thay thế Quyết định số 1650/QĐ-BCĐ ngày 05/11/2012 của BCĐ đôn đốc thu nộp ngân sách năm 2012 tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ đôn đốc thu nộp Ngân sách năm 2012 tỉnh Cao Bằng.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng quy định về nhiệm vụ, chế độ làm việc của BCĐ chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng với UBND tỉnh và với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quy định này phân công trách nhiệm cho Trưởng Ban chỉ đạo điều hành chung hoạt động của BCĐ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong công tác chống thất thu và đôn đốc thu thu hồi nợ đọng. Chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của BCĐ; kiểm tra, đôn đốc BCĐ cấp huyện, thành phố thực hiện chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuộc địa bàn quản lý. Các Phó trưởng ban giúp Trưởng ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban theo sự chỉ đạo của Trưởng ban và theo chương trình kế hoạch công tác; tổ chức thực hiện công tác rà soát kiểm tra các nguồn thu, sắc thuế, đôn đốc công tác chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng các khoản thu, nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Chỉ đạo tổng hợp, đánh giá tình hình, kiểm tra đôn đốc thu theo định kỳ (hoặc đột xuất) theo yêu cầu của trưởng Ban chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất giúp BCĐ trong việc thực hiện các quy định về giá, các chính sách thu đối với một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm kịp thời quản lý thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, đề xuất các biện pháp tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, dự án cơ bản các công trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, Chương trình Mục tiêu Quốc gia; hướng dẫn, đôn đốc các khoản quản lý qua Ngân sách; phối hợp với cơ quan thuế xem xét, thực hiện khấu trừ các đơn vị, cá nhân nợ thuế theo đề nghị của cơ quan thuế trước khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản. Thực hiện rà soát và quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư…

D.L

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm312.32 KB

Tăng cường kiểm soát hoàn thuế GTGT

T3, 10/08/2013 - 09:59

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lí thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra sau thông quan, xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ đối với hành vi vi phạm.

Nhiều doanh nghiệp lợi dụng quy định cho phép tự in ấn, phát hành hóa đơn GTGT để trục lợi.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khởi tố vụ án theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc đối với vụ việc phức tạp, đối tượng trốn tránh, không hợp tác thì tập hợp hồ sơ chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lí theo quy định.

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian gần đây, tại tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ trọng điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Kiên Giang... có dấu hiệu nhiều đối tượng xuất khống hàng hóa, quay vòng hàng hóa, ngoại hối... để hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Kết quả thanh tra, kiểm tra, điều tra xác minh ban đầu, phát hiện một số doanh nghiệp có hoạt động hoàn thuế GTGT trong năm 2012 thì số hàng hóa xuất khẩu và tiền Việt Nam chuyển từ các nước láng giềng có chung đường biên giới vào Việt Nam để thanh toán hàng xuất khẩu tăng đột biến.

Các mặt hàng xuất khẩu để hoàn thuế GTGT chủ yếu là hàng nông, lâm, thủy, hải sản, vật liệu xây dựng, điện thoại di động... với các phương thức, thủ đoạn như: Lợi dụng quy định thuận lợi trong việc thành lập, giải thể doanh nghiệp; lợi dụng quy định cho phép doanh nghiệp tự in ấn, phát hành hóa đơn GTGT, các đối tượng đã thu gom hóa đơn ở nhiều địa bàn, nhiều doanh nghiệp khác nhau để làm chứng từ đầu vào, hợp thức hóa nguồn gốc các lô hàng xuất khẩu; lợi dụng quy định của ngân hàng cho phép người nước ngoài mở tài khoản vãng lai để thanh toán tiền hàng hóa xuất nhập khẩu bằng tiền Việt Nam đồng; lợi dụng sự thông thoáng về thủ tục hải quan, nhất là thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu để khai sai chủng loại, khai khống số lượng hàng hóa để tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu được hoàn thuế GTGT...

Theo chinhphu.vn

Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động tạm nhập tái xuất đường

T2, 10/07/2013 - 18:14

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ đạo UBND các tỉnh biên giới, các lực lượng chức năng (nhất là lực lượng Hải quan) phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường.


Ảnh minh họa

Đồng thời, các lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý về thuế, hải quan, tái xuất đường đúng quy định; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường.

Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, các Bộ: Công an, Tài chính và Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng phải tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu mặt hàng đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, trong năm 2011-2012 và 6 tháng đầu năm 2013, Cơ quan Hải quan đã phát hiện, xử lý 102 vụ vi phạm, trong tạm nhập tái xuất mặt hàng đường, với khoảng 13.805 tấn hàng vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 2,432 tỷ đồng.

Theo Chinhphu.vn

 

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài

T2, 10/07/2013 - 16:33

Ngày 30/9/2013, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

Theo đó, mục tiêu của quy định này là nhằm động viên, khuyến khích viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ và năng lực chuyên môn đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp.

Quy định áp dụng cho viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; kiến thức quốc phòng an ninh; đào tạo sau đại học. Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng phải được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học hoặc theo giấy triệu tập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Viên chức được cử đi đào tạo phải là người đã qua thời gian tập sự, đã được quyết định chính thức bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và có ít nhất 2 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo; tuổi đời không quá 40 tuổi tính đến thời điểm quyết định cử đi đào tạo.

 

D.L

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm tại đây452.9 KB

Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống tội phạm của Chính phủ

T6, 10/04/2013 - 22:57

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), vừa ký ban  hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành mình và sự phân công của Trưởng ban.

Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy đặt tại Bộ Công an và Tổ chuyên viên liên ngành gồm lãnh đạo cấp vụ, cục thuộc các bộ, ngành tham gia kiêm nhiệm.

Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên và triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sẽ họp định kỳ 6 tháng, một năm một lần để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của các Thành viên Ban Chỉ đạo và xác định chương trình, kế hoạch công tác cho thời gian tiếp theo.

Khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉ đạo theo từng chuyên đề, Trưởng ban quyết định họp đột xuất toàn thể Ban Chỉ đạo hoặc họp riêng với một số Thành viên Ban Chỉ đạo.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 187/QĐ -TTg sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự an toàn xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo đề xuất với Chính phủ, Quốc hội xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người;...

Theo Chinhphu.vn

 

Tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện

T5, 10/03/2013 - 09:16

Ngày 02/10/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2823/UBND-TM về việc tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện; Gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Phối hợp với Bưu điện tỉnh đảm bảo việc chi trả đúng thời gian, nhanh chóng, hiệu quả và tiện lợi cho các đối tượng thụ hưởng; Chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nội dung tuyên truyền về hình thức mới chi trả lương thông qua bưu điện.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền về hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện trên địa bàn.

K.C

Báo cáo việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ

T4, 10/02/2013 - 16:15

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.

Theo đó, việc báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam phải được thực hiện theo 2 nguyên tắc. Thứ nhất, thực hiện thu thập số liệu và báo cáo thường niên từ năm 2013 đến hết năm 2015 về tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam trên cơ sở Bộ chỉ số về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Thứ hai, thực hiện lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch phát triển hằng năm, 5 năm của các bộ, ngành có liên quan.

8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

Quyết định cũng đã ban hành Bộ chỉ số về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam.

Theo đó, có 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ gồm: Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; Phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác; Đảm bảo bền vững về môi trường; Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển.

Ngoài ra còn có 6 mục tiêu phát triển bổ sung của Việt Nam gồm: Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người nghèo, cộng đồng nghèo và xã nghèo; Tạo việc làm; Giảm khả năng dễ bị tổn thương, tăng cường hệ thống an sinh xã hội hỗ trợ nhóm dân số nghèo và yếu thế; Phát triển văn hóa, thông tin, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân; Nâng cao mức sống, bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Tăng cường cải cách hành chính và cung cấp kiến thức pháp lý cho người nghèo.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch phát triển hằng năm, 5 năm của các bộ, ngành có liên quan.

Các bộ, cơ quan liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập, tổng hợp thường niên số liệu đối với các chỉ số được phân công; gửi báo cáo tổng hợp và số liệu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn

Lập BCĐ quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

T3, 10/01/2013 - 20:58

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237).

Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

2 Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm thứ trưởng các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mời đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo 1237.

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 là tổ chức giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Quốc phòng.

Theo Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2015 sẽ tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ.

Đến năm 2020, tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin; từ năm 2021 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại.

(Chinhphu.vn)

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-BGTVT về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

T3, 10/01/2013 - 15:20

Ngày 20/9/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 2690/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm đánh giá thực trạng, năng lực hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch; trong đó đặc biệt lưu ý các đơn vị kinh doanh vận tải là các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về điều kiện hoạt động kinh doanh, cơ sở vật chất, việc hoạt động thực chất của bộ máy quản lý, điều hành của đơn vị vận tải; chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại tại trong công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại các đơn vị vận tải, góp phần nâng cao năng lực vận tải, đồng thời kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan trong lĩnh vực hoạt động vận tải bằng ô tô; nâng cao trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả, kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan báo chí, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng 

Ban An toàn giao thông tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, các quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên tuyến cố định, các bến xe khách, cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; yêu cầu cơ sở kinh doanh vận tải tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ và đột xuất đối với đội ngũ lái xe, phát hiện và loại khỏi đội ngũ lái xe có hành vi sử dụng chất ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông; yêu cầu thực hiện bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện vận tải đã đăng ký; kiểm tra các cơ sở kinh doanh vận tải trong thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô và việc tích hợp dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm quy định trong thực thi công vụ. 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đẩy mạnh tuần tra lưu động, tập trung xử lý lái xe vi phạm các lỗi có nguy cơ gây tai nạn cao như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định… Sở Y tế phối hợp với cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiến hành kiểm tra sức khỏe tại chỗ cho các trường hợp thí sinh sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng D, E, FC; phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với đội ngũ lái xe. 

D.L

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm tại đây369.5 KB

Thủ tướng chỉ đạo quản lý mặt hàng sữa

T2, 09/30/2013 - 18:02

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ chức năng thực hiện quản lý mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định của pháp luật về giá.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, ngày 29/9, đã ký văn bản số 8119 gửi các Bộ: Y tế, Tài chính, Công Thương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật giá.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành trước ngày 5/10/2013 Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 15 Luật giá.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện quản lý giá theo đúng quy định của pháp luật về giá.

Theo Chinhphu.vn

Công điện chỉ đạo đối phó với bão số 10

T2, 09/30/2013 - 18:01

Ngày 29/9/2013, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng, chống bão số 10, nhằm hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra, nhất là thiệt hại về người và tài sản.

Bão số 10 là cơn bão rất mạnh, dự báo khi đổ bộ vào đất liền sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15 và có mưa to đến rất to.

Cử người canh gác tại các khu vực ngầm, tràn, đò ngang

Để chủ động đối phó với bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng, chống bão số 10 nhằm hạn chế thiệt hại do bão, lũ gây ra, nhất là thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời huy động các lực lượng để chủ động đối phó với cơn bão số 10; tùy theo diễn biến của bão, chủ động cấm biển và bằng mọi biện pháp kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi tránh trú bão; tổ chức neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, kiên quyết không để người ở lại tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, có các phương án sơ tán, di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, những nơi có khả năng ngập sâu và có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.

Bên cạnh đó, cử người canh gác tại các khu vực ngầm, tràn, đò ngang, cương quyết không cho đi qua những khu vực nguy hiểm; nghiêm cấm việc vớt củi trong lũ; chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn hồ đập; đình hoãn các cuộc họp để tập trung cao cho công tác, phòng, chống bão; khẩn trương chằng chống nhà cửa, kho tàng công trình; cắt tỉa cành cây bao gồm cả khu vực miền núi; chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học tại các địa phương bị ảnh hưởng lớn của bão.

Triển khai ngay việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị đối phó với bão, lũ theo phương châm 4 tại chỗ; công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu tại những khu vực có khả năng bị chia cắt.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp với các cơ quan chức năng có trách nhiệm triển khai ngay việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão; rà soát ngay các phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện tìm  kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp do bão số 10 gây ra.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 10 để tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời và thông báo cho tàu thuyền tránh trú bão an toàn; chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và các phương tiện vận tải, nhất là vùng bị ảnh hưởng nặng của bão; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của bão; thường xuyên thông báo cụ thể để chỉ đạo và nhân dân biết chủ động phòng, tránh.

Đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ nhân dân

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, kiểm tra và triển khai ngay các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi; sắp xếp neo đậu tầu thuyền; triển khai các biện pháp tiêu nước chống úng ngập.

Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, có phương án bảo đảm vận hành an toàn các hồ thủy điện, hệ thống truyền tải điện, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là các khu vực có khả năng bị chia cắt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai an toàn; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn.

Các bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai ngay các phương án đối phó với  bão số 10; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết, kể cả lực lượng dự trữ quốc gia để phối hợp phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Theo Chinhphu.vn

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 23-27/9/2013

CN, 09/29/2013 - 20:00

Phạt đến 3 triệu đồng nếu kết hôn với người khác khi đang có vợ hoặc chồng; tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên; xây dựng tài liệu hướng dẫn "Đơn giản hóa giấy tờ công dân"... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 23-27/9/2013.

Phạt đến 3 triệu đồng nếu kết hôn với người khác khi đang có vợ, chồng

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã... vừa được Chính phủ ban hành, sẽ phạt từ 1-3 triệu đồng hành vi đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác.

Người chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ cũng bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp phạt đến 50 triệu đồng

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá là 150 triệu đồng; trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, hóa đơn là 50 triệu đồng.

Theo Nghị định, các hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2-50 triệu đồng. Cụ thể, nếu không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng sẽ bị phạt từ 2-4 triệu đồng. Đối với hành vi không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập thì phạt từ 6-8 triệu đồng.

Mức phạt từ 20-50 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Kiểm tra thông tin "người thất nghiệp viết tâm thư gửi Thủ tướng"

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2013 đăng bài viết: "Người thất nghiệp viết tâm thư gửi Thủ tướng", phản ánh 31 cựu cán bộ, nhân viên của Công ty Quản lý khai thác cầu Cần Thơ đồng loạt ký tên vào bức tâm thư gửi Thủ tướng trình bày những khó khăn họ gặp phải hơn 7 tháng qua do không được hỗ trợ tiền thất nghiệp.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND thành phố Cần Thơ kiểm tra nội dung báo nêu trên; nếu đúng, cần xem xét, sớm hỗ trợ, giải quyết chế độ cho các lao động; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10 tới.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn "Đơn giản hóa giấy tờ công dân"

Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện hệ thống hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư theo đúng tiến độ.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và CSDL liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) tại Thông báo số 360/TB-VPCP.

Để thực hiện Đề án 896 có hiệu quả, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan ưu tiên bố trí kịp thời kinh phí triển khai thực hiện Đề án.
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện một cửa hiện đại để khai thác, sử dụng có hiệu quả thông tin tại CSDL quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC.

Tập trung chống ùn tắc giao thông tại 2 thành phố lớn

Chỉ đạo chống ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại 2 thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã  yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát các điểm, nút giao thông có nguy cơ ùn tắc, các điểm đen có nguy cơ gây tai nạn giao thông để có giải pháp tổ chức giao thông và xử lý phù hợp.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, biển hướng dẫn giao thông, sơn kẻ vạch hướng dẫn giao thông; lắp đặt bổ sung các nút đèn tín hiệu giao thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung quản lý các hoạt động vận tải hành khách, triệt để xóa bỏ bến cóc, xe dù, taxi dù tại 2 Thành phố; nghiên cứu áp dụng nút giao thông lập thể tại các điểm cần thiết.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng cho HSSV

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên (HSSV) vay để học đại học, cao đẳng, tạo điều kiện cho tất cả các HSSV có hoàn cảnh khó khăn, đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng được đi học cho đến khi tốt nghiệp, không phải bỏ học vì không có khả năng đóng học phí.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo 362/TB-VPCP về tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Bên cạnh Chương trình tín dụng HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục quân tâm triển khai chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo chỗ ở cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Nâng cấp đường Pháp Vân-Cầu Giẽ lên 6 làn xe

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án nâng cấp đường Pháp Vân-Cầu Giẽ theo phương án chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi công cải tạo đường cũ với quy mô 4 làn xe,  Giai đoạn 2 sẽ thi công mở rộng đủ 6 làn xe.

Theo Chinhphu.vn

Triển khai thực hiện Công văn số 1939/BXD-VLXD ngày 18/9/2013 của Bộ Xây Dựng

T6, 09/27/2013 - 21:34

Ngày 25/9/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2748/UBND-XD về việc triển khai thực hiện Công văn số 1939/BXD-VLXD ngày 18/9/2013 của Bộ Xây Dựng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức, phổ biến, tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, Báo Cao Bằng, Cổng thông tin điện tử tỉnh,...các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành để khuyến khích đầu tư và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) (đặc biệt là gạch, xi măng - cốt liệu), hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; hoàn thành trong tháng 12/2013, có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh;

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư,...nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng VLXKN, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc quy định sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng; dự thảo văn bản gửi UBND tỉnh trước ngày 15/10/2013;

Lập kế hoạch xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng (lò hofman) sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2013, để UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành trước 15/12/2013./.

 

K.C

Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn TNGT

T6, 09/27/2013 - 15:27

Ngày 12/8/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Văn bản số 2198/UBND-GT về việc triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn TNGT nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.

Với mục tiêu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn TNGT nghiêm trọng trong hoạt động vận tải. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; bảo đảm ATGT đối với các công trình đường bộ đang khai thác; tổ chức bảo đảm ATGT trong quá trình thi công công trình đường bộ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm TTATGT và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, tổ chức thực hiện liên tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành.

Xử phạt nghiêm vi phạm là một trong những giải pháp quan trọng phòng ngừa tai nạn xe khách

Để thực hiện có hiệu quả những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn TNGT nghiêm trọng, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về TTATGT. Các sở, ban, ngành;  Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong cơ quan, đơn vị; đến các khu dân cư và đến từng hộ gia đình.

D.L

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm1.2 MB

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 16-20/9

T4, 09/25/2013 - 15:54

Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân; thông tin chính xác về tình hình sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo; quy định việc tạm nhập khẩu, chuyển nhượng xe ô tô ngoại giao; lập dự án xây dựng mới 4 bệnh viện tuyến cuối... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần từ 16-20/9/2013.

Ảnh minh họa

Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2013/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CPngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (CMND) đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CPngày 19/11/2007. Theo Nghị định mới ban hành này, bỏ cụm từ "họ và tên cha", "họ và tên mẹ" tại mặt sau của CMND.

Nghị định 106/2013/NĐ-CP cũng rút ngắn thời gian cấp mới, đổi, cấp lại CMND. Cụ thể, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục theo quy định, cơ quan Công an phải làm xong CMND cho công dân trong thời gian sớm nhất, thời gian giải quyết việc cấp CMND tại thành phố, thị xã là không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo, thời gian giải quyết việc cấp CMND đối với tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại thời gian giải quyết việc cấp CMND là không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Hiện nay thời gian cấp CMND tối đa không quá 15 ngày (ở thành phố, thị xã) và 30 ngày (ở địa bàn khác).

Nghị định 106/2013/NĐ-CP cũng nêu rõ, đối với CMND đã được cấp theo Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030”.

Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp hoá chất đạt bình quân từ 14-16% và tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp đạt đến 14% vào năm 2020 và đạt khoảng 15% vào năm 2030.

Theo Quy hoạch, tiếp tục đầu tư và cải tạo mở rộng Nhà máy đạm Hà Bắc, nhà máy DAP số 2, nâng tổng công suất các nhà máy DAP lên 1.000.000 tấn/năm; nhà máy phân kali tại Lào công suất giai đoạn đầu là 320.000 tấn/năm, sau đó xem xét mở rộng, nâng công suất nhà máy trên lên 700.000 tấn/năm; các nhà máy phân bón NPK với tổng công suất từ 3,5 đến 4,0 triệu tấn/năm. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng tổng công suất các nhà máy phân lân nung chảy lên khoảng 1,0-1,2 triệu tấn/năm.

Về quy hoạch phát triển nhóm sản phẩm hóa dược, sẽ đầu tư công nghệ hiện đại, đổi mới trang thiết bị và quản lý nhằm đáp ứng về cơ bản nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp dược; đầu tư xây dựng mới nhà máy chiết xuất hóa dược có nguồn gốc thiên nhiên và bán tổng hợp công suất 150-200 tấn/năm, nhà máy sản xuất hoá dược vô cơ và tá dược thông thường công suất 200-400 tấn/năm,...

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020 ước tính khoảng 15.118 triệu USD.

Quy định việc tạm nhập khẩu, chuyển nhượng xe ô tô ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Quyết định quy định cụ thể điều kiện đối với đối tượng được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô. Theo đó, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập thì được tạm nhập khẩu miễn thuế 3 xe ô tô nếu cơ quan 5 người trở xuống (trường hợp cơ quan có thêm 3 người thì được nhập khẩu thêm 1 chiếc) sau khi được Bộ Ngoại giao cấp sổ định mức xe ô tô, xe gắn máy miễn thuế.

Viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự thuộc cơ quan lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập (gọi tắt là viên chức ngoại giao) được tạm nhập khẩu miễn thuế 1 xe ô tô (riêng người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao được tạm nhập khẩu miễn thuế 2 xe ô tô) nếu thỏa mãn điều kiện có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 18 tháng trở lên kể từ ngày đối tượng được Bộ Ngoại giao cấp chứng minh thư và còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 12 tháng trở lên (thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp).

Quyết định cũng quy định cụ thể các trường hợp được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy để bổ sung đủ định lượng.

Nâng cao chất lượng quản lý công tác quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch.

Một trong các giải pháp của Đề án là hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch. Cụ thể, xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Quy hoạch (theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020).

Định hướng cơ bản là xây dựng Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung cho các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước, tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch; tập trung công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch vào một đầu mối. Tạo cơ chế thẩm định độc lập, tập trung, do một đầu mối chịu trách nhiệm; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai, xác định rõ vai trò của Quy hoạch sử dụng đất, các cấp quy hoạch sử dụng đất trong luật đất đai sửa đổi.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trong Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Luật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác quy hoạch.

Giải pháp khác của Đề án là nâng cao chất lượng quy hoạch. Theo đó, tăng cường công tác tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng và các chủ thể tham gia trong quá trình lập quy hoạch, đặc biệt là sự tham gia ý kiến của các nhà khoa học có kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch.

Mặt khác, đổi mới quy trình và phương pháp lập quy hoạch phát triển một cách khoa học, từ tổng thể chung của cả nước đến các vùng và địa phương nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các loại quy hoạch.

Nâng cao nhận thức, thực thi pháp luật về nuôi con nuôi

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi phục vụ công tác quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi và yêu cầu của việc thực hiện Công ước Lahay; chỉ đạo việc xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hỗ trợ nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chỉ đạo cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lập danh sách trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng cần có gia đình thay thế, lập hồ sơ của trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng được giới thiệu làm con nuôi.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi; chỉ đạo Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi người nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài trong các trường hợp khẩn cấp.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nuôi con nuôi tại địa phương; trang bị máy móc, thiết bị và cập nhật dữ liệu về nuôi con nuôi để phục vụ công tác giải quyết việc nuôi con nuôi. 

Ngừng sản xuất, lưu thông xăng không chì RON 83 từ 1/1/2014

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngừng sản xuất, lưu thông xăng không chì RON 83 từ ngày 1/1/2014. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bãi bỏ nội dung về sản xuất, lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường quy định tại Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2001 của Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, ban hành văn bản bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về xăng không chì RON 83 sản xuất, lưu thông trên thị trường. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, ban hành văn bản bãi bỏ các quy định về pha màu xăng không chì RON 83.

Thông tin chính xác về tình hình sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo, kết quả thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí đưa tin khách quan, chính xác về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu gạo, tránh ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu gạo.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền vướng mắc trong việc hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp mua lúa, gạo thơm, chất lượng cao trong vụ Đông Xuân năm 2012-2013 và việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn hỗ trợ lãi suất vay để mua tạm trữ của các doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản ánh.

UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chỉ đạo việc gieo cấy lúa vụ Thu Đông với cơ cấu giống lúa phù hợp yêu cầu thị trường, nằm trong vùng quy hoạch để chủ động né tránh lũ, giảm thiệt hại do thiên tai, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trước đó, nhiều thông tin tiêu cực về thị trường gạo xuất hiện gần đây khiến nông dân và doanh nghiệp lo lắng. Dù phần lớn thông tin này không có cơ sở kiểm chứng, nhưng đã được các nhà nhập khẩu lợi dụng để ép giá gạo Việt Nam.

Lập dự án xây dựng mới 4 bệnh viện tuyến cuối

Chỉ đạo về giảm quá tải bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và TP. Hồ Chí Minh lập Dự án xây dựng mới 4 bệnh viện tuyến cuối, hiện đại.

4 bệnh viện trên gồm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tại Hà Nội); Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2).

Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng hoàn thành 4 bệnh viện trên trong thời gian sớm nhất. Bộ Y tế và UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 4 dự án trên trong tháng 10 tới.

Tích cực tìm kiếm nạn nhân chìm tàu cá ở Vũng Tàu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban quốc gia tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên biển tích cực tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích trong vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực biển Vũng Tàu xảy ra ngày 16/9.

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân trong vụ tai nạn hàng hải nói trên. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức điều tra tai nạn hàng hải trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 16/9, trên vùng biển ngoài khơi cách Vũng Tàu khoảng 50 hải lý đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu cá TG 92819 TS chở 16 ngư dân của tỉnh Tiền Giang đang trên đường vào bờ và tàu chở container Sima Saphire của Singapore xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Malaysia.

Vụ tai nạn đã làm tàu TG 92819 TS bị gãy và chìm. Sau khi xảy ra tai nạn, tàu Sima Saphire đã dừng lại và cứu được 8 thuyền viên, 1 thuyền viên thiệt mạng và còn 7 người mất tích.

Đến sáng ngày 18/9, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thêm được 2 thi thể nạn nhân mất tích. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được các đơn vị tìm kiếm cứu nạn tích cực thực hiện. Tuy nhiên, khả năng sống sót của các nạn nhân đến thời điểm này là rất ít do thời tiết xấu, sóng lớn.

Theo Chinhphu.vn

Phân loại nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

T3, 09/24/2013 - 16:09

Các tổ chức tín dụng không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hoặc vi phạm các quy định trong hợp đồng tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Đây là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 04/CT-NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu của Thống   đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành.
Theo Chỉ thị, để đảm bảo phản ánh đúng chất lượng tín dụng đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 khi có hiệu lực thi hành, Thống đốc NHNN yêu cầu:

TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, khả năng trả nợ thực tế của khách hàng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, bảo đảm sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khách hàng sẽ có khả năng trả nợ theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.
TCTD chủ động và tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực tài chính của khách hàng, đồng thời kết hợp với việc xem xét lại mức lãi suất cho vay, phù hợp với điều kiện tài chính của khách hàng, của TCTD và tình hình thực tế của thị trường tiền tệ để góp phần hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, có phương án sản xuất, kinh doanh mới khả thi và được TCTD đánh giá có khả năng trả nợ tốt hơn theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thời hạn cho vay được gia hạn.

Cùng với đó, TCTD phải ban hành quy định nội bộ đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống; phải có cơ chế kiểm soát nội bộ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) bằng văn bản quy định nội bộ và cơ chế kiểm soát nội bộ của TCTD.

TCTD xây dựng và báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt trụ sở chính) phương án triển khai và cam kết thực hiện để bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 02 khi có hiệu lực thi hành. Định kỳ báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt trụ sở chính) về kết quả triển khai và thực hiện phương án này.

Cũng tại Chỉ thị này, Thống đốc NHNN yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm đối với TCTD trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đảm bảo hoạt động của TCTD an toàn, hiệu quả, đúng quy định; đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN các biện pháp quản lý, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và TCTD.

Theo Chinhphu.vn

Trang