Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng

Đăng kí nhận Nguồn tin Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng
Đã cập nhật: cách đây 51 min 31 sec

Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc khối đoàn thể Thành phố Cao Bằng

T7, 10/26/2013 - 20:56

Ngày 24/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 3080/UBND-XD về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc khối đoàn thể thị xã Cao Bằng (nay là Thành phố Cao Bằng)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 30/9/2013 của UBND Thành phố Cao Bằng, Công văn số 874/SKHĐT-TH ngày 21/10/2013 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc khối đoàn thể thị xã Cao Bằng (nay là Thành phố Cao Bằng). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc khối đoàn thể thị xã Cao Bằng đã được UBND thị xã Cao Bằng (nay là Thành phố Cao Bằng) phê duyệt tại Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 31/10/2011, với tổng mức đầu tư là 4.296.059.000đ và sử dụng nguồn vốn trong phạm vi, khả năng cân đối ngân sách của Thị xã (sau khi thông qua HĐND Thị xã). Vì vậy, theo quy định thẩm quyền quyết định chủ trương điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng cho công trình trên thuộc về UBND Thành phố Cao Bằng.

Do đó, UBND Thành phố có trách nhiệm xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng cho công trình trên theo đúng quy định hiện hành.

TH-ND

 

Triển khai thực hiện Công văn số 2115/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

T7, 10/26/2013 - 20:47

Ngày 24/10/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Văn bản số 3082/UBND-XD về việc triển khai thực hiện Công văn số 2115/BXD-QLN ngày 09/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/07/2013 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, hướng dẫn các chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc báo cáo và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời hạn Thông tư số 11/2013/TT-BXD đã quy định.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc cung cấp số liệu cho Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo theo quy định của thông tư trên; yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, gửi về Sở Xây dựng theo quy định của thông tư trên; văn bản tham mưu và tờ trình phê duyệt của Sở Xây dựng gửi UBND tỉnh trước ngày 30/10/2013.

 

P.V

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 21-25/10/2013

T7, 10/26/2013 - 20:39

6 đối tượng được trợ cấp hằng tháng; hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; dạy thêm khi chưa được cấp phép bị phạt đến 12 triệu đồng... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 21-25/10/2013.

6 đối tượng được trợ cấp xã hội hằng tháng

Theo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có 6 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng từ 1,0 đến 3,0 tùy theo đối tượng. Trong đó, mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chế độ trợ giúp xã hội đột xuất với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể, hỗ trợ 15 kg gạo/người đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Âm lịch.

Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 3 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Theo Quyết định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ này là trẻ em có Thẻ bảo hiểm y tế: Thuộc hộ gia đình nghèo; thuộc hộ gia đình cận nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật.

Trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim. Cụ thể, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; ngân sách địa phương thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.

Ngoài ra, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim. Cụ thể, ngân sách địa phương hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày, trong thời gian không quá 15 ngày; ngân sách địa phương hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường.

Dạy thêm khi chưa được cấp phép bị phạt đến 12 triệu đồng

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được Chính phủ ban hành, vi phạm quy định về dạy thêm sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định. Đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng đối tượng sẽ bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng.

Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng nội dung đã được cấp phép. Đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 6-12 triệu đồng.

Điều kiện ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, trong đó quy định cụ thể điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Cụ thể, bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy đề nghị mua điện kèm theo bản sao của một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú, hoặc sổ tạm trú; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 1 năm trở lên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực.

Bên bán điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện.

Bên bán điện phải ký hợp đồng và cấp điện cho bên mua điện trong thời hạn 7 ngày làm việc khi có đủ các điều kiện quy định trên.

Trường hợp chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối bị quá tải có xác nhận của cơ quan Điều tiết điện lực hoặc cơ quan được ủy quyền, bên bán điện phải trả lời cho bên mua điện trong thời hạn 5 ngày làm việc trong đó nêu rõ thời hạn dự kiến cấp điện được.

Khai sai thuế bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu

Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì bị phạt 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm cao hơn so với quy định.

Phạt hành vi sử dụng phương tiện thi công làm hư hỏng, gây sự cố lưới điện

Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thiết kế, lắp đặt và đưa vào vận hành lưới điện, nhà máy điện không đáp ứng được các quy định về kỹ thuật, an toàn điện; không kiểm tra, thí nghiệm hệ thống chống sét, nối đất của nhà máy điện, trạm điện; xếp, chứa các chất cháy, nổ, ăn mòn trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Đối với một trong các hành vi sau: Đào đất làm lún, nghiêng, đổ cột của đường dây dẫn điện hoặc thiết bị của trạm điện, nhà máy điện; nổ mìn gây hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện, nhà máy điện; sử dụng phương tiện thi công gây chấn động làm hư hỏng, sự cố lưới điện, nhà máy điện thì sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

Nghị định quy định, các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Xâm  phạm quyền sao chép tác phẩm bị phạt đến 35 triệu đồng

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250 triệu đồng, đối với tổ chức là 500 triệu đồng.

Trong đó, đối với cá nhân có hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả sẽ bị phạt tiền từ 15-35 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định sẽ bị phạt nặng với mức phạt từ 200-250 triệu đồng.

Không được để người dân bị đói vì bão

Bão số 11 là cơn bão rất mạnh gây thiệt hại lớn về tài sản, nhà cửa nhân dân các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng lớn đến tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi.

Để kịp khắc phục hậu quả bão lũ và giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước mắt các địa phương khẩn trương hỗ trợ lương thực, không được để người dân bị đói và sớm giải quyết tình trạng màn trời, chiếu đất của người dân; hỗ trợ thuốc phòng, chữa bệnh cho người dân; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Hỗ trợ thêm lãi suất mua tạm trữ thóc, gạo Hè Thu

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và địa phương liên quan khẩn trương đánh giá chính xác tình hình tiêu thụ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013; tình hình sản xuất vụ Thu Đông năm 2013 và cân đối khả năng xuất khẩu gạo đến cuối năm; khó khăn của doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu, trên cơ sở đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ thêm lãi suất mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu trước ngày 29/10/2013.

Kiểm tra việc đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G

Vừa qua, dư luận báo chí có nhiều bài phản ánh việc ba công ty viễn thông di động: VinaPhone, MobiFone và Viettel đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G vào ngày 16/10/2013 lên cùng một mức cước, có dấu hiệu "bắt tay nhau", lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường vi phạm pháp luật về cạnh tranh, việc tăng giá cước là không có cơ sở, bất hợp lý.

Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan quản lý cạnh tranh khẩn trương nắm tình hình vụ việc, nếu có dấu hiệu lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Theo Chinhphu.vn

Quyết định về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

T5, 10/24/2013 - 08:36

Ngày 23/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND, về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Quyết định nêu rõ, việc công nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vũ Thành, địa chỉ: Tổ 13, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh so Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp số 4800155257 được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng. Công ty thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất và kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phục Hòa, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vũ Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

H.H

Đính kèmDung lượng Tải quyết định tại đây176.56 KB

Chấn chỉnh và khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT

T2, 10/21/2013 - 15:41

Ngày 17/10/2013, UBND tỉnh có Công văn số 2998/UBND - GT về việc chấn chỉnh và khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến Quốc lộ, đường địa phương.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan của huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ không tập kết nông sản, tuốt lúa, phơi và đốt rơm rạ trên lòng, lề đường bộ.

Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Đội Quản lý trật tự giao thông và các lực lượng chức năng liên quan phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp cố tình vi phạm trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện qua địa bàn.

P.V

 

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

T2, 10/21/2013 - 15:09

Ngày 18/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 3016/UBND-XD, về việc Đăng ký thông qua kỳ tại họp HĐND tỉnh lần thứ 7, đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tổ chức lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.  Đến nay Đồ án đã thực hiện các thủ tục hồ sơ và hoàn thành theo đúng quy định.

Theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, thì đồ án quy hoạch xây dựng vùng phải được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, trước khi phê duyệt. Vì vậy, UBND tỉnh đăng ký được thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7, tháng 12 năm 2013.

TH-ND

 

Quyết định số 1683/QĐ-BCĐ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng.

T7, 10/19/2013 - 12:59

Ngày 17/10/2013, UBND ban hành Quyết định số 1683/QĐ-BCĐ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng. 

Quyết định nêu rõ việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi hợ đọng của tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo như sau: 

Điều 4: sửa đổi như sau:

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực 

1.1 Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo ủy quyền.

1.2 Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố thực hiện kế hoạch và giải pháp chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng.

1.3 Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng toàn tỉnh, đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh.

2. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Phó trưởng ban

2.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực về những vấn đề được phân công; tham mưu thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các phòng chuyên môn của các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo;Chỉ đạo tổng hợp lập báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng và đề xuất kiến nghị;

2.2 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực phân công.

Điều 5: bổ sung như sau:

8. Thành viên Ban chỉ đạo là Lãnh đạo Công an tỉnh và Trưởng Phòng PC 46 Công an tỉnh.

8.1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bộ phận về tăng cường công tác nghiệp vụ nắm tình hình, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế.

8.2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và UBND tỉnh về các hành vi chây ỳ, nợ đọng tiền thuế của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thuế. Cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân, vi phạm pháp luật thuế, tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống các hành vi như: chốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế, in ấn hóa đơn, thành lập doanh nghiệp để mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chây ỳ không nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách và các tội phạm khác về thuế.

8.3. Thực hiện điều tra, xác minh và xử lý theo quy định đối với các hồ sơ vụ vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm được cơ quan thuế chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra theo thẩm quyền. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

8.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực phân công.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định gồm 3 điều và có hiệu lực từ ngày 17/10/2013.

K.C

Đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc

T6, 10/18/2013 - 14:48

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Ảnh minh họa

Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 15 tỉnh miền núi phía Bắc, đến nay toàn vùng đạt bình quân 6,3 tiêu chí/19 tiêu chí, tăng 2,6 tiêu chí so với năm 2010; đời sống người dân được cải thiện hơn, thu nhập bình quân tăng 35%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7% so với trước.

Tổng vốn huy động cho nông thôn mới của toàn vùng là 92.172 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách là 65%, vốn nhân dân góp là 3,8%, còn lại là vốn tín dụng và vốn do doanh nghiệp đóng góp.

Tuy nhiên, các tỉnh miền núi phía Bắc có đặc điểm chung là vùng có điều kiện tự nhiên phức tạp, kết cấu hạ tầng chưa phát triển, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú phân tán, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn cho nên tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với tiến độ chung của cả nước.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc cần có cơ chế chính sách phù hợp với đặc điểm của vùng và từng địa phương; trong xây dựng nông thôn mới cần xác định địa bàn thôn, bản là địa bàn chủ yếu, quan trọng và phải ưu tiên để thực hiện trước các tiêu chí trên địa bàn thôn, như: Đường giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, trường học, môi trường...

Trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, các địa phương thực hiện rà soát lại quy hoạch sản xuất, phải xác định rõ cây trồng, vật nuôi có thế mạnh từng xã, từng huyện, đồng thời, quy hoạch phải đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất cả trước mắt và lâu dài, hướng tới mở rộng phạm vi trên địa bàn xã, huyện để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ.

Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc rà soát lại quy hoạch sản xuất để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi phù hợp từng thôn, bản, từng xã; lựa chọn một số cây trồng, vật nuôi chính, có khả năng cạnh tranh để tập trung sản xuất, có giải pháp cụ thể để nâng cao năng suất chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã và đang thực hiện tại các xã, nhất là đối với cây trồng, vật nuôi bắt đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm sạch, có chất lượng, giảm giá thành; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp theo các hình thức sản xuất khác nhau gia trại, trang trại và sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp từng địa bàn, từng dân tộc; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình này để phát huy hiệu quả đầu tư. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân để người dân tự nguyện ủng hộ và tham gia xây dựng các công trình trên địa bàn thôn, bản, xã; quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng làm mất niềm tin của nhân dân.

Theo Chinhphu.vn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Anh tại Hội nghị thường kỳ 9 tháng đầu năm 2013

T5, 10/17/2013 - 09:28

Ngày 10/10/2013, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng đã có Thông báo số 819/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Anh tại Hội nghị thường kỳ 9 tháng đầu năm 2013.

Tại Hội nghị thường kỳ 9 tháng đầu năm 2013, sau khi nghe các báo cáo trình bày tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu, thảo luận đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến Kết luận như sau:

Nhất trí cho thông qua nội dung chương trình công tác tháng 10, trong đó các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung của 06 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, các đề án tăng thu ngân sách Nhà nước từ các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và dịch vụ cửa khẩu, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu kinh tế  - xã hội theo kế hoạch; cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở theo tháng, quý để triển khai nhiệm vụ của ngành đạt hiệu quả. Đặc biệt, các ngành cần thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tiếp tục triển khai thực hiện tốt phát triển nông nghiệp; chỉ đạo thu hoạch vụ mùa và sản xuất vụ Đông Xuân; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc trong mùa đông, quản lý việc buôn bán động vật.

Sở Công Thương: Kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp về chế biến khoáng sản, tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; tập trung kiểm soát tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong những tháng cuối năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư các công trình đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, hoàn thiện công tác thanh toán và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo tiến độ.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan: Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, các đề án tăng thu ngân sách…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về xây dựng lực lượng công an xã giai đoạn 2013 – 2020 gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, hoàn chỉnh lại nội dung dự thảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

K.T

Bổ sung 3 trường hợp giảm tiền thuê đất

T5, 10/17/2013 - 09:16

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Theo đó, giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm trong 3 trường hợp.

Thứ nhất, trường hợp mà thời hạn phải xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định tiếp theo từ ngày 1/1/2011 đến trước ngày 1/3/2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Thứ hai, trường hợp đến hết thời hạn được miễn tiền thuê đất và phải xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất từ ngày 1/1/2011 đến trước ngày 1/3/2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Thứ ba, trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất mà xác định đơn giá thuê đất tạm nộp hoặc được hợp thức hóa việc sử dụng đất thuê phải xác định lại đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định đơn giá thuê đất từ ngày 1/1/2011 đến trước ngày 1/3/2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014

Quyết định nêu rõ điều kiện được giảm tiền thuê đất là: Tiền thuê đất xác định lại trong các trường hợp trên tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất).

Cụ thể, đối với trường hợp thứ nhất nêu trên, tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 là tiền thuê đất trong kỳ ổn định đơn giá thuê đất 5 năm theo chính sách thu tiền thuê đất tương ứng với thời kỳ liền trước kỳ ổn định phải xác định lại.

Đối với trường hợp thứ hai, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được xác định theo chính sách quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp không được miễn tiền thuê đất.

Đối với trường hợp thứ ba, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được xác định tạm nộp theo chính sách quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Các đối tượng thuê đất trong 3 trường hợp kể trên nếu đáp ứng đủ điều kiện được giảm tiền thuê đất thì sẽ được giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014.

Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2013, năm 2014 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng, chống mại dâm

T5, 10/17/2013 - 09:13

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm - Ảnh minh họa

Thời gian qua, công tác phòng, chống mại dâm đã được các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong kế hoạch 5 năm và hằ̀ng năm, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, góp phần bảo đảm ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâm và tội phạm liên quan đến mại dâm đang có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng và gây tác động xấu đến đời sống xã hội. Để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, làm rõ, đề xuất các vấn đề bất cập trong hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm hiện hành; cần thống nhất quan điểm, nhận thức ngay trong quá trình nghiên cứu, đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình tệ nạn mại dâm hiện nay.

Đồng thời chú trọng đến việc hoàn thiện các chế tài hình sự, hành chính nhằm xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, đặc biệt là các hành vi tiếp tay, bao che, dung túng thiếu trách nhiệm của cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm với việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coi hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm là một trong những chỉ tiêu thi đua, đánh giá hằng năm đối với tổ chức và cá nhân. Giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vi thiếu trách nhiệm, bao che, dung túng, tham gia tệ nạn mại

Triệt phá các tụ điểm hoạt động mại dâm

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các hoạt động, giải pháp theo Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011- 2015. Tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, "khu vực", đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm, khu du lịch, nghỉ mát...; điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp xác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng tội phạm hoạt động liên quan đến mại dâm, chú trọng đến các loại tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm; chỉ đạo phân loại nạn nhân bị mua bán trong các vụ việc, án điều tra tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường điều tra, xử lý vi phạm về mại dâm; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý tình trạng mại dâm thông qua sử dụng công nghệ cao, rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để tệ nạn mại dâm tại những địa bàn trọng điểm; thành lập, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả công tác của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ (Đội kiểm tra liên ngành 178).

Tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc

Chỉ thị nêu rõ, cần xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục; kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗ trợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ chính sách vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm cho người bán dâm hoàn lương. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung các quy định quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý địa bàn và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống mại dâm. Bên cạnh đó chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm hiện nay làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách, giải pháp phòng, chống phù hợp.

Phê bình những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phê phán những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng. Hình thức, nội dung tuyên truyền phải phù hợp và đến được các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.

Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp; phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới. Duy trì chế độ họp, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo quy định.

Theo chinhphu.vn

Phối hợp tăng cường công tác đảm bảo thoát nước trên hệ thống quốc lộ, đường địa phương qua địa bàn tỉnh

T5, 10/17/2013 - 08:55

Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 2954/UBND-GT về việc phối hợp tăng cường công tác đảm bảo thoát nước trên hệ thống quốc lộ, đường địa phương qua địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 9365/BGTVT-KCHT, ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp tăng cường công tác đảm bảo thoát nước trên hệ thống quốc lộ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ xử lý nghiệm các hành vi xâm hại đến công trình thoát nước trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các hành vi lấn chiếm trái phép hành lang an toàn đường bộ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân không được xây dựng công trình và thực hiện các hành vi khác gây cản trở việc thoát nước lòng đường, lề đường và thoát ngang đường; phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức xây dựng, khôi phục và bảo vệ hệ thống rãnh dọc đảm bảo thoát nước của đường bộ trên địa bàn.

Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn này.

TH-ND

 

Xây dựng chính sách dân số hướng tới gia đình có 2 con

T5, 10/17/2013 - 08:53

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế khi xây dựng dự án Luật Dân số cũng như chính sách dân số phải có tầm nhìn xa, xây dựng hệ thống chính sách dân số hướng tới gia đình có 2 con.

Ảnh minh họa

Đồng thời duy trì và kéo dài giai đoạn "cơ cấu dân số vàng" (số người trong độ tuổi lao động cao hơn số người phụ thuộc) đến năm 2061 - kỷ niệm 100 năm ngày Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết định đầu tiên về chính sách dân số.

Bên cạnh đó, có chính sách hỗ trợ gia đình có con tuổi mẫu giáo; tăng cường xây dựng khu vui chơi, giải trí cho nhân dân, trong đó chú trọng trẻ em và người cao tuổi. Việc duy trì lực lượng lao động ở một quy mô phù hợp là rất cần thiết, là một lợi thế của quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trong khi xây dựng chính sách dân số, cần lưu ý và dự báo xu hướng phát triển đất nước về kinh tế-xã hội, về những tiến bộ của khoa học-công nghệ, về môi trường cũng như về văn hóa, phong tục, tập quán, thói quen của người dân liên quan tới việc sinh con.

Theo truyền thống của người Việt Nam, con sẽ chăm sóc bố, mẹ lúc cao tuổi. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế cần phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy về giáo dục công dân, trong đó có nội dung về hạnh phúc gia đình, để trẻ em có ý thức ngay từ bậc học phổ thông, phấn đấu làm một công dân tốt, làm bố, mẹ tốt, làm con có hiếu trong gia đình sau này.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa nội dung gia đình có 2 con, hạnh phúc vào Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Bộ Y tế cho biết, sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (PLDS), bức tranh dân số nước ta đã thay đổi căn bản. Trước khi PLDS 2003 ra đời, quy mô dân số nước ta năm 2002 là 79,54 triệu người, đến 1/4/2012 đạt 88,78 triệu người. Dự kiến, ngày 1/11/2013, dân số Việt Nam sẽ chính thức đạt mốc 90 triệu người. Như vậy mục tiêu Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản mà Chính phủ đặt ra đến năm 2015 quy mô không vượt quá 93 triệu người là khả thi.

Bên cạnh đó, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng giảm mạnh từ 6,3 con (1960) xuống còn 2,05 (2012); tuổi thọ bình quân của người dân cũng tăng từ 40 tuổi (1960) lên 73 tuổi (2012); tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,5% (1960) xuống chỉ còn 1,06% (2012).

Kết quả đạt được của công tác DSKHHGĐ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tăng thu nhập bình quân đầu người, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tình trạng đói nghèo, tăng cường bình đẳng giới.

Tuy vậy, công tác DSKHHGĐ cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, nước ta là quốc gia đông dân thứ 13 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, tốc độ tăng dân số tuy đã giảm nhiều song quy mô dân số khá lớn. Chất lượng dân số thấp, tốc độ già hóa nhanh, mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề nóng và tiếp tục tăng cao, nếu không được xử lý kiên quyết ngay bây giờ sẽ để lại những hệ lụy rất nặng nề về mặt xã hội, kinh tế thậm chí về an ninh chính trị… Đặc biệt, việc tận dụng cơ hội từ cơ cấu “dân số vàng” chưa được quan tâm và tận dụng đúng mức.

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước

T4, 10/16/2013 - 08:44

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, địa phương có hồ chứa triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toàn đập.

 

Kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước

Chỉ thị nêu, hiện nay, trên cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang hoạt động, các hồ chứa này đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa, nhất là các hồ thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng từ 30 đến 40 năm trước, số liệu tính toán, kinh nghiệm thiết kế, kỹ thuật thi công hạn chế nên nhiều hồ đập không còn phù hợp với điều kiện mưa lũ cực đoan hiện nay.

Mặt khác, lực lượng quản lý, vận hành hồ còn mỏng, nhiều nơi không có đội ngũ đủ năng lực chuyên môn, thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên nhiều hồ đã bị xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ sự cố.

Công tác quản lý Nhà nước về an toàn đập của các Bộ, ngành, địa phương dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn lúng túng, bị động. Việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập của chủ đập chưa đầy đủ, nghiêm túc: Nhiều chủ đập chưa thực hiện kiểm định đập và kiểm tra tính toán lại dòng chảy lũ, khả năng xả lũ, chưa cắm mốc giới xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, chưa xây dựng phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, chưa lập, phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du. Nhiều hồ đập thiếu hệ thống quan trắc, chưa có hệ thống giám sát thông tin hồ chứa, chưa xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ cho vùng hạ du.

Phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm cụ thể

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường và sự xuống cấp theo thời gian tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mất an toàn hồ chứa. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toàn đập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố nơi có hồ chứa phải rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập; phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa; bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý an toàn đập; rà soát, quy định chặt chẽ về năng lực của tổ chức tư vấn, cơ quan quản lý dự án và nhà thầu thi công công trình hồ chứa để nâng cao chất lượng công trình; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với công tác quản lý đầu tư, xây dựng hồ chứa. Cập nhật, điều chỉnh quy trình vận hành để đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước.

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng (kể cả các dự án đã bố trí vốn), kiên quyết dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương rà soát, bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hồ chứa, đặc biệt chú trọng quản lý công tác tư vấn; quy định cụ thể điều kiện năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn: Lập quy hoạch, thiết kế, giám sát công trình hồ chứa; nâng cao trách nhiệm của cơ quan thẩm định, thẩm tra; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến kháng chấn động đất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Phát hiện sớm nguy cơ gây mất an toàn công trình

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn đập; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đập trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, kiên quyết xử lý đối với các chủ đập không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa trên địa bàn, nhất là đối với các hồ chứa do chính quyền huyện, xã và doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư.

Củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn; tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão các cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.

Chủ động chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt, đảm bảo an toàn dân cư vùng hạ du trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập, đặc biệt là đối với các hồ chứa có dung tích lớn; tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp...

Hoàn chỉnh Đề án xây dựng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập để trình Chính phủ trong tháng 12/2013, trong đó phân rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý an toàn đập; nghiên cứu mô hình Hội đồng an toàn đập phù hợp để tăng cường quản lý an toàn đập.

Hoàn chỉnh Đề án xây dựng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa phục vụ phòng, chống thiên tai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; hướng dẫn một số địa phương lắp đặt hệ thống quản lý thông tin hồ chứa tại cơ quan chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp tỉnh; từng bước đầu tư trang bị hệ thống giám sát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các hồ chứa thuỷ lợi lớn để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phải chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các hồ chứa thủy điện; tiếp tục rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng, kiên quyết, dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không bảo đảm phát triển bền vững.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn; kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đập thủy điện xây dựng phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo đúng quy định; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các địa phương chỉ đạo các chủ hồ chứa vận hành điều tiết, xả nước các hồ thuỷ điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa; tăng cường nâng cao chất lượng dự báo mưa, lũ cho các lưu vưc sông... 

Theo Chinhphu.vn

Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá tải, quá khổ cho phép

T2, 10/14/2013 - 22:19

Ngày 06/9/2013, Ban An toàn giao thông tỉnh có Công văn số 2481/CV-BATGT về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá tải, quá khổ cho phép

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Công an tỉnh huy động các lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động; tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ, đối tượng chính là lái xe ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container chạy quá tốc độ quy định; đi sai phần đường; chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật...; phối hợp với Sở Giao thông vận tải và lực lương Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe chở hành hóa vượt quá tải trọng cho phép và quá khổ giới hạn của cầu, đường trên tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn, trong đó tập trung vào các tuyến thường xuyên có xe quá tải, quá khổ hoạt động như: Quốc lộ 3, Quốc lộ 4A, Quốc lộ 34, đường Hồ Chí Minh (đoạn Pác Bó - Cao Bằng), đường tỉnh 206, đường tỉnh 207, đường tỉnh 208... và các tuyến đường tỉnh, đường huyện có cầu yếu.

Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, vận tải hàng hóa bằng container, bến xe khách, cơ sở đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe, trung tâm đăng kiểm...; kiên quyết đề xuất đình chỉ những đơn vị, cơ sở cố tình vi phạm các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm xe ô tô chở hành hóa quá tải, quá khổ trên các tuyến đường bộ; thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến bãi tập kết hàng hóa trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

TH-ND

 

Thẩm định hồ sơ của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

T2, 10/14/2013 - 08:49

Ngày 09/10/2013, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 813/VP-XD về việc thẩm định hồ sơ của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Gửi các sở Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư. 

Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ Đề cương và Dự toán Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng được Sở Xây dựng lập trên cơ sở có căn cứ vào Thông tư 01/2012/TT-BKH&ĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (hướng dẫn Nghị định 92/2006/NĐ-CP, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP); đồng thời, qua đó, cũng coi Chương trình phát triển nhà ở tỉnh thuộc diện quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Sau khi lập xong hồ sơ, Sở Xây dựng đã tự tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Thông tư 01/2012/TT-BKH&ĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì thẩm quyền thẩm định các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, việc Sở Xây dựng vừa tổ chức lập, vừa thẩm định Đề cương và Dự toán Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng là chưa phù hợp với các quy định nêu trên.

Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng thực hiện thủ tục hồ sơ của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định thực hiện hồ sơ của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định, đảm bảo khách quan; gửi toàn bộ hồ sơ đến sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

2. Do Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng phải được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trước khi ban hành và dự kiến hoàn thành trong năm 2013, để kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định Đề cương và Dự toán chương trình, gửi UBND tỉnh trước ngày 17/9/2013.

3. Đề nghị Sở Xây dựng chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp thông tin liên quan đến nội dung trình, không để cơ quan chuyên môn chậm xử lý hoạc không xử lý được công việc do thất lạc hồ sơ hoặc thiếu thông tin./.

Hải Hà

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ 7-11/10/2013

CN, 10/13/2013 - 18:53

Đẩy mạnh hoạt động của VAMC; giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách; điều kiện xét công nhận người có uy tín... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 7-11/10/2013.


       
Ảnh minh họa   

 
Đẩy mạnh hoạt động của VAMC
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu nhưng không làm tăng nợ xấu; tiếp tục hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; phối hợp với Bộ Xây dựng tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân gói cho vay hỗ trợ nhà ở.
Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để việc xử lý nợ xấu có hiệu quả; đôn đốc, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá và thị trường vàng.
Về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, Chính phủ thống nhất nhận định, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một quá trình lâu dài, đã được thực hiện trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt, từ khi Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ba lĩnh vực trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế là: Tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Việc thực hiện Đề án này cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài và phải có bước đi phù hợp.
Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội gồm: Lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.
Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ cận nghèo sẽ giảm từ 130% xuống bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.
Lãi suất cho vay đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ giảm từ 0,9%/tháng xuống còn 0,8%/tháng (9,6%/năm).
Tương tự, lãi suất cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn cũng sẽ giảm từ 0,9%/tháng xuống còn 0,8%/tháng (9,6%/năm).
Các mức lãi suất mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/10/2013 và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ ngày 9/10/2013.
 

Điều kiện xét công nhận người có uy tín

Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 1 người có uy tín.
Trường hợp thôn không đủ điều kiện hoặc có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống trong thôn, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định số lượng và việc bình chọn người có uy tín trong thôn theo quy định, nhưng tổng số người có uy tín không vượt quá tổng số thôn vùng dân tộc thiểu số của địa phương.
Hội nghị liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn do Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ trì) bình chọn, lập danh sách gửi UBND xã, phường, thị trấn rà soát, đề nghị UBND xem xét, tổng hợp gửi Ban Dân tộc tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín.
Hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, quyết định đưa ra khỏi danh sách những người không còn uy tín hoặc đã chết và bình chọn bổ sung người có uy tín theo quy định.
 

Điều kiện giao xe VPHC cho đối tượng vi phạm

Theo Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (VPHC) bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, phương tiện giao thông VPHC thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt VPHC, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đủ một trong 2 điều kiện dưới đây thì người có thẩm quyền tạm giữ có thể giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền tạm giữ.
Thứ nhất, cá nhân vi phạm phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị về nơi công tác; nếu tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận; có nơi giữ, bảo quản phương tiện đáp ứng các điều kiện quy định.
Thứ hai, tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được giữ, bảo quản phương tiện.
 

5 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Theo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có 5 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm:
- Đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ Luật Hình sự;
- Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ Luật Hình sự;
- Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 6 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng;
- Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định;
- Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 6 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội.
Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 3-6 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm.
 

Xử nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đã được Chính phủ ban hành, hành vi vi phạm giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.
Mức phạt trên cũng áp dụng đối với  một trong các hành vi vi phạm: Kinh doanh động vật mắc bệnh thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch; kinh doanh sản phẩm của động vật bị giết mổ bắt buộc ở dạng tươi sống; kinh doanh sản phẩm của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Phạt tiền từ 6-7 triệu đồng đối với hành vi vi phạm đưa vào cơ sở giết mổ động vật chết, động vật mắc bệnh truyền nhiễm hoặc tẩu tán động vật chết, động vật mắc bệnh truyền nhiễm khi chưa được cơ quan thú y kiểm tra, xử lý.
Đối với hành vi vi phạm giết mổ động vật mới tiêm phòng vaccine chưa đủ 15 ngày thì sẽ bị phạt tiền từ 8-9 triệu đồng.
 

Giải quyết triệt để các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì họp với các bộ, ngành chức năng và UBND tỉnh, thành phố có liên quan để thống nhất biện pháp giải quyết có cơ sở pháp lý và thực tiễn để xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài,  báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không thể thống nhất được hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp để chỉ đạo giải quyết.
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp đã được rà soát, kiểm tra; phối hợp tiếp công dân, xử lý các đoàn khiếu kiện đông người đến các cơ quan Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước.
Lên phương án, thời điểm điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và coi đây là hướng điều chỉnh trong thời gian tới.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, căn cứ vào kế hoạch này, tình hình thực tế kinh tế-xã hội giai đoạn trước và dự báo sau thời điểm dự kiến điều chỉnh, Bộ Y tế chủ trì tính các phương án, mức, thời điểm điều chỉnh cụ thể cho phù hợp, đánh giá tác động đến kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân và chỉ số lạm phát, quyết định điều chỉnh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế xây dựng định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật để làm căn cứ cho liên Bộ Y tế-Tài chính ban hành Thông tư quy định mức chi phí chi trả chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá ngày giường bệnh, giá phẫu thuật, thủ thuật.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo từng tuyến (hoặc hạng) bệnh viện.

Theo chinhphu.vn

Phòng dịch chủ động cho gia súc, gia cầm

CN, 10/13/2013 - 18:49

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh làm giảm sức đề kháng của đàn gia súc, gia cầm; tình hình mưa lũ, bão lụt diễn biến phức tạp kéo theo các loại mầm bệnh trôi nổi và phát tán rộng; việc buôn bán gia súc, gia cầm lậu qua biên giới vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và đang có dấu hiệu gia tăng trở lại; nhiều người chăn nuôi tiếp tục tái đàn phục vụ nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết cổ truyền 2014… nên nguy cơ dịch bệnh tái phát và lây lan diện rộng những tháng cuối năm rất cao.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh cho động vật tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP và phòng chống bệnh dại tại Nghị định 05/2007/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, chỉ đạo các ban, ngành liên quan cấp đủ kinh phí và tổ chức phòng bệnh chủ động bằng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch đã đề ra, đặc biệt chú ý phòng các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh ở lợn, bệnh dại cho chó…
Đồng thời, phát động đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trong tháng 10/2013, tiến hành song song với các đợt tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để tiêu diệt mầm bệnh.

Theo chinhphu.vn

 

 

Lên phương án, thời điểm điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp

CN, 10/13/2013 - 18:48

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và coi đây là hướng điều chỉnh trong thời gian tới.

 
       Ảnh minh họa    

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, căn cứ vào kế hoạch này, tình hình thực tế kinh tế-xã hội giai đoạn trước và dự báo sau thời điểm dự kiến điều chỉnh, Bộ Y tế chủ trì tính các phương án, mức, thời điểm điều chỉnh cụ thể cho phù hợp, đánh giá tác động đến kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân và chỉ số lạm phát, quyết định điều chỉnh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế xây dựng định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật để làm căn cứ cho liên Bộ Y tế-Tài chính ban hành Thông tư quy định mức chi phí chi trả chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá ngày giường bệnh, giá phẫu thuật, thủ thuật.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo từng tuyến (hoặc hạng) bệnh viện.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các địa phương xử lý theo thẩm quyền về ngân sách Nhà nước bảo đảm nguồn để chi theo các quy định hiện hành trong thời gian chưa được tính phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và một phần tiền lương vào giá dịch vụ y tế.
Bộ Y tế và các địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2014 cho các đơn vị y tế theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo chinhphu.vn

 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2013 và phân công chỉ đạo thực hiện

T7, 10/12/2013 - 21:47

Ngày 09/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Văn bản số 2896/CTr-UBND về Chương trình công tác tháng 10/2013 và phân công chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực và công tác chỉ đạo chung, trong đó trọng tâm là việc tiếp tục triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2013, tăng cường triển khai các Đề án tăng thu ngân sách và hoàn thiện các dự án cấp bách của tỉnh, công tác giải ngân vốn năm 2013; xây dựng hoàn thiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2014; Kế hoạch giai đoạn 2014-2015; Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai tốt các chương trình kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết 02 của Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, các quyết định, chỉ thị và các thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ vào chương trình công tác tháng 10/2013 của UBND, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung được phân công; tích cực đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ,chỉ tiêu kế hoạch giao.

                                                                                             TH-ND

 

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm tại đây873.32 KB

Trang