Tổng số: 331
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
159/QĐ-SKHĐT 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 65
Tải về 3
3034/BC-SKHĐT 05/12/2022 Báo cáo Kết quả công tác tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 77
Tải về 2
2668/BC-SKHĐT 04/11/2022 Báo cáo Kết quả công tác tháng 10, chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 66
Tải về 0
2345/BC-SKHĐT 04/10/2022 Báo cáo Kết quả công tác tháng 9, chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 108
Tải về 2
2114/BC-SKHĐT 05/09/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, chương trình công tác tháng 9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 78
Tải về 1
1884/BC-SKHĐT 05/08/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 7, chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 99
Tải về 2
1572/BC-SKHĐT 05/07/2022 BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 6, chương trình công tác tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 108
Tải về 1
1239/BC-SKHĐT 03/06/2022 BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 107
Tải về 1
973/BC-SKHĐT 05/05/2022 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 111
Tải về 0
738/BC-SKHĐT 06/04/2022 Báo cáo Kết quả công tác tháng 3, chương trình công tác tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 112
Tải về 0
12345678910...