Báo cáo Kết quả công tác tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 3034/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC
Tài liệu đính kèm BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022.pdf