Báo cáo Kết quả công tác tháng 10, chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 2668/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 10, chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC
Tài liệu đính kèm 0_TỔNG HỢP BÁO CÁO T10_2022.pdf