Quyết định về việc công bố công khai thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 150/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm QĐ công khai dự toán năm 2022.pdf