Báo cáo Kết quả công tác tháng 9, chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 2345/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 9, chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm 0_TỔNG HỢP BÁO CÁO T9_2022.pdf