Báo cáo kết quả công tác tháng 7, chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 1884/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác tháng 7, chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm 0_TỔNG HỢP BÁO CÁO T7_2022_dư thao_ bổ sung_ (2).pdf