V/v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN
Số ký hiệu văn bản 05/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành 12/01/2021
Ngày hiệu lực 12/01/2021
Trích yếu nội dung V/v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm QĐ công khai dự toán 2021.pdf