Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 973/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm 0_TỔNG HỢP BÁO CÁO T04_2022 (F).pdf