Báo cáo Kết quả công tác tháng 3, chương trình công tác tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 738/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 3, chương trình công tác tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_TỔNG HỢP BÁO CÁO T03_2022 (F).pdf